Adam Hrabia OCD

Jak uczestniczyć we Mszy świętej?

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50612

Niniejsza książka jest zapisem konferencji rekolekcyjnych wygłoszonych dla Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego Elianum. W sposób prosty i przystępny