Oremus – teksty liturgii Mszy Świętej – wrzesień 2020

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53968

czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
– wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał Eugeniusz Zarzeczny MIC