Pierre-Marie Delfieux

Siedem słów Chrystusa na krzyżu. Droga krzyża

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53064

„Słowom Stwórcy kształtującego świat w siedem dni stworzenia odpowiada siedem słów Odkupiciela”. Brat Pierre-Marie długo wczytywał się, medytował i modlił słowami wypowiedzianymi przez Chrystusa na krzyżu.