Christian Albini, Assunta Steccanella

Wielki Post i Wielkanoc. Przewodnik

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50955

„Styl nauczania Jezusa polega przede wszystkim na zadawaniu pytań. On nie naucza apodyktycznie, z góry narzucając reguły, wydając dekrety czy budując gotowe systemy. Jego pytania budzą nas, ukazują nam przestrzeń, zostawiając równocześnie miejsce na nasze oczekiwania.