RAFAŁ CEMPEL, KRZYSZTOF DEMCZUK, GABRIELA GĄSIOR, IGA I KONRAD GRZYBOWSCY, MIREK KOLCZYK, NATALIA PODOSEK-RAKOCZY, RAFAŁ PORZEZIŃSKI
Boża pasja. Rozpal w sobie ogień Bożej pasji i zacznij żyć w pełni!
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=47479
Są liderami wspólnot, głoszą z mocą Słowo Boże, uwielbiają i uczą uwielbiać. Mają w sobie nieprawdopodobną pasję i energię. Niewielu wie, że w przeszłości sięgnęli dna – zostali skreśleni przez najbliższych, zmagali się z uzależnieniami, chorobami i zranieniami. A jednak w chwilach największych kryzysów zaufali Bogu i odważnie ruszyli za pragnieniami, które On sam zaszczepił w ich sercach. Dziś nie zważają na koszty ani zniechęcenie. Nie pracują dla pieniędzy ani samorealizacji – najpierw zawsze dla Tego, w którym ostatecznie spełniają się wszystkie marzenia i oczekiwania. A On błogosławi im nieskończenie hojniej.