ks. Michał Mikołajczak

Spowiedź kapłana według św. Jana Marii Vianneya

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49645

„Z lektury tej wynika, iż sakrament pokuty zajmuje ważne miejsce w duchowości kapłana. Im częściej i gorliwiej kapłan będzie korzystał z sakramentu pokuty i pojednania, tym głębsze będzie prowadził życie duchowe i tym ofiarniej będzie służył bliźnim.