Bolesław Słota CSsR

Droga krzyżowa z Jezusem ukrzyżowanym

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53062

Gdy będę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie. Wierzę. I myślę, że widząc nasze powroty, widziałeś wszystkich, nawet tych, którzy krzyczeli, że masz ducha nieczystego, że trudno mówisz, że dużo rozdajesz, przykazań nie zachowujes