Anna M. Noworol

Jak rozpoznać złego ducha i jak pomagać zniewolonym przez demony?

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50578

Jak rozpoznać złego ducha? Jak odkryć jego realną obecność w świecie i we własnym życiu? Pierwsze przykazanie nie będziesz miał bogów cudzych przede mną wciąż pozostaje aktualne. Bożki Starego Testamentu nie zniknęły z upływem lat, a złe duchy nie są wytworem ludzkiej fantazji