Karol Sobczyk

Jesteśmy synami Króla. O mocy Ducha, jedności i Głosie na Pustyni

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49797

Jesteśmy dziś świadkami wielkich Bożych cudów, a Duch Święty działa w świecie jak za czasów pierwszych apostołów. Czy ponowne przyjście Chrystusa jest naprawdę blisko? Zdaniem Karola Sobczyka, lidera znanej krakowskiej wspólnoty Głos na Pustyni, żyjemy w czasach niezwykłych.