s. Bożena Maria Hanusiak

Jak czcić i kochać Maryję?

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55063

Książka powstała na podstawie dzieł św. Ludwika Marii Grignona de Montfort uznawanych za jedne z najcenniejszych pereł duchowości, które ukształtowały wielkich świętych Kościoła.