Michael D. O’Brien

Apokalipsa: przestroga, nadzieja, pocieszenie

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52398

To książka, której celem nie jest ani wzbudzenie zachwytu, ani wywołanie przerażenia. To książka, która stara się uświadomić, poruszyć i przede wszystkim pobudzić do działania, przerwać marazm, przepędzić gnuśność naszą – letnich, nijakich katolików