ks. Mateusz Kicka

Eliasz i Elizeusz. Medytacje biblijne

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55648

Eliasz i Elizeusz także nie zstąpili z nieba. To Pan ich ukształtował i ugruntował w wierze tak, by stali się przewodnikami ludu w okresie wielkich mroków bałwochwalstwa.