Henryk Bejda

Święta Barbara. Nasz Wielki Patron

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50371

Postać św. Barbary ucieleśnia najznamienitsze ludzkie cechy: stałość, czystość, odwagę, niezłomność. Święta jest orędowniczką tych, którzy narażeni są na nagłą i niespodziewaną śmierć.