Marcin Fizia OCD

Czas Maryi

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53885

Piękno życia Matki Bożej było ukryte w prostocie przeżywania codzienności. Nasze życie wypełniają godziny nużącej pracy, rutynowych obowiązków, bolesnych zmagań czy niewyrażalnej radości. Możemy uczynić je „czasem Maryi”