Vinzenzo Speziale

Teresa Musco. Stygmaty, objawienia, przepowiednie

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56004

Istnieją dusze przeznaczone do szczególnych zadań, dusze wybrane, którym Jezus powierza misję, aby zbłąkana ludzkość, poprzez cierpienie tych braci i sióstr, którzy powiedzieli Bogu Tak, mogła nawrócić się, zmienić swoje życie, osiągnąć Niebo, życie wieczne