Poradnik Katolika 2020 – Jezu Ty się tym zajmij

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52212

W Poradniku katolika 2020 zostały zamieszczone następujące informacje i porady: czytania liturgiczne na każdy dzień roku; komentarze św. Jana Pawła II do niedzielnej Ewangelii; tydzień brewiarza; daty świąt nakazanych i ruchomych