ks. Pius Czesław Bosak

Encyklopedia wszystkich postaci biblijnych. Tom 1 i 2 (komplet)

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54781

Książka jest nowym i poszerzonym wydaniem Leksykonu wszyst­kich postaci biblijnych, który ukazał się w nakładem Wydaw­nictwa PETRUS. Ukazuje ona bardzo wielobarwną mozaikę ludzi, dzieci Bożych, z których nie wszystkie okazały się godnymi tego imienia