ks. Mieczysław Maliński

„Na moją pamiątkę”. Szkice do nieukończonej książki o Eucharystii

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49759

Szkice do książki „Na moją pamiątkę” są ostatnimi zapiskami autora w czasie mocno postępującej już choroby. Oparte na bogatych materiałach źródłowych oraz jego rozmyślaniach i rozważaniach są jego duchowym testamentem.