o. Józef Augustyn SJ, Lucyna Słup

Miłość jest jedna (CD-MP3-audiobook)

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49590

Autorzy sesji powołując się na listy Anny Augustyn ukazują głębię, piękno i wielkość powołania do dawania życia. Być dobrym dzieckiem Boga, budować dojrzałą więź małżeńską, dynamiczny charakter rodzicielstwa, godzić się na dojrzałą rezygnację z siebie, poświęcenie dla dzieci, dawać dzieciom wolność – oto kilka ważniejszych tematów prezentowanej sesji.