Tomasz Kozioł OCD

Różaniec ze Świętym Józefem

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55438

Niech ta prosta modlitwa, która uczy trwania w ciszy i nasłuchiwaniu głosu Boga, pobudzi nas również do ufności we wstawiennictwo świętego Józefa.