ks. Jakub Piekielny

Oto czynię wszystko nowe! Rozważania nad męką naszego Pana, Jezusa Chrystusa

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53014

Każdy wierzący jest wezwany do tego, aby głosić Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Czynić to trzeba w sposób dostosowany do wrażliwości dzisiejszego człowieka. Dlatego Kościół nie boi się szukać nowych dróg dotarcia do niego, aby przekazać mu niezmienną treść Chrystusowego orędzia w nowej formie