Enzo Bianchi

Skandaliczna miłość Boga

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51022

Boże miłosierdzie staje się dziś zgorszeniem i głupstwem dla wielu chrześcijan, tak jak kiedyś zgorszeniem i głupstwem był dla Żydów i pogan Ukrzyżowany.