Amy J. l. Baker, Paul R. Fine

Jak wychowywać dziecko będące pod wpływem toksycznego ex-małżonka

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49744

Rozwód nigdy nie jest łatwy. Koniec małżeństwa, zwłaszcza w rodzinie, w której są dzieci, zawsze wiąże się ze zmianami i stratami. Być może straciłaś/straciłeś dom rodzinny, część przychodu, niektórych przyjaciół, a nawet o wiele więcej.