o. Józef Augustyn SJ

Ludzkie lęki jako wyzwanie (CD-MP3 audiobook)

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53252

Autor ukazuje lęki jako integralną część ludzkiej egzystencji. Zasadniczym punktem odniesienia dla pokonywania ludzkich lęków jest dla Autora Eucharystia, a w niej w sposób szczególny słowa wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał