o. Józef Augustyn SJ

Mistyka w codzienności (CD-MP3 audiobook)

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55415

W nagranych rozważaniach Autor, odwołując się do własnego doświadczenia oraz świadectw świętych, mistyków, ludzi wielkiej wiary, dzieli się przekonaniem, że więź z Chrystusem – mistyczna zażyłość z Nim – jest w zasięgu naszych serc i umysłów