s. Joanna Nowińska SM, Danuta Piekarz, Ks. Wojciech Węgrzyniak

Lęk w Biblii (CD -MP3 – audiobook)

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54746

Część I: Człowiek przed Bogiem między bojaźnią, drżeniem a dziecięcą ufnością Danuta Piekarz 1. Jak stanę przed Wszechmocnym? 40 min. 2. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem 38 min. Część II: Bóg wobec ludzkiego lęku s. Joanna Nowińska SM 3.