Andrzej Nowak

Dzieje Polski. Tom 4. 1468-1572 Trudny złoty wiek

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52716

Fascynująca i świetnie napisana historia naszego kraju jest zwieńczona w IV tomie Dziejów Polski ślubem przyszłego wielkiego króla Stefana Batorego z Anną Jagiellonką oraz jego przyrzeczeniem (dotrzymanym!) m.in. odebrania ziem zagrabionych przez Rosję.