Jerzy Zieliński OCD

Gdy odmawiasz Ojcze nasz…

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51013

„Ojcze nasz” pojawia się na ustach wierzącego człowieka wielokrotnie w ciągu dnia: w modlitwie osobistej, we Mszy świętej, podczas odmawiania różańca czy brewiarza. Przy tej częstotliwości umknąć może uwadze modlącego się, z jakimi treściami ma tak naprawdę do czynienia.