bp Athanasius Schneider

Christus Vincit. Tryumf Chrystusa nad mrokami czasów

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54558

W ramach niniejszego, frapującego wywiadu biskup Athanasius Schneider dokonuje trzeźwej i wnikliwej analizy panoszących się w Kościele kontrowersji oraz najbardziej palących kwestii naszych czasów, niosąc jasność i nadzieję znękanym katolikom