Benedykt XVI – kard. Joseph Ratzinger

Przyszłość wiary. Refleksje teologiczne

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51005

Nawet wśród ludzi wierzących szerzy się poczucie, które mają zapewne pasażerowie tonącego statku: wierzący pytają siebie, czy wiara chrześcijańska ma jeszcze przyszłość i czy w wyniku duchowego rozwoju nie stała się już przestarzała.