Jakub Przybylski OCD

Szranki wyrzeczenia

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50828

Zbiór refleksji będących owocem szeptania nad Słowem Boga. Teksty demaskują wewnętrznych rabusiów, zdzierając z nich maski iluzji i udawania. Obnażają te przestrzenie ducha, które potrzebują nawrócenia.