o. Thomas Keating OCSO

Kontemplacja chrześcijańska. Droga wewnętrznego pokoju

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53747

Istnieje ścisły związek pomiędzy milczeniem i mówieniem, ponieważ wszystko rodzi się z ciszy. Jeśli nasze życie wyłania się z okresów wyciszenia, jest życiem o wiele bardziej prawdziwym.