ks. Mateusz Kicka

Proroctwo dzisiaj II. Praktyczne zasady korzystania z charyzmatu proroctwa

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54238

Bóg, objawiając się człowiekowi, nawiązał z nim zbawczy, intymny dialog, który niezmiennie trwa. Wszechmogący nigdy nie przestał mówić do ludzkości. Komunikuje swe słowo, objaśnia rzeczywistość świata, prowadzi człowieka drogami zbawienia