ks. Jan Bartoszek

Wielka tajemnica wiary. Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2019/2020. Cykl A. Część 4

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54103

Wprowadzenie do programu duszpastersko-homiletycznego na rok 2019/2020
XXIII niedziela zwykła – 06.09.2020