o. Frederic W. Faber

33-dniowe przygotowanie do zawierzenia się w duchową niewolę Maryi

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55031

33-dniowe przygotowanie do zawierzenia się w duchową niewolę Maryi. Według św. Ludwika de Montforta Ks. Frederick William Faber, konwertyta z anglikanizmu, po dziś dzień chętnie cytowany mistrz teologii mistycznej, autor wielu poczytnych książek z dziedziny duchowości, przetłumaczył na język angielski klasyczne dzieło