Patrice Chocholski

Rekolekcje ze św. Proboszczem z Ars. 15 dni rozważań i medytacji

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54554

„Proboszcz z Ars był pokornym kapłanem, bliskim zwykłym ludziom, bohaterem swoich czasów, a przy tym prekursorem reform społecznych, „stróżem granic”, bratem dla bliźnich, ojcem dla parafian i pielgrzymów. Kontemplował nie tylko oblicze Pana, lecz także twarze swoich braci, penitentów