Alicja Bławzdziewicz WNO, ks. Ireneusz Łukanowski SAC

Współczesne zagrożenia duchowe (komplet 3 tomów)

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51811

Opis współczesnych zagrożeń duchowych, jakiego podjęli się Autorzy, pokazuje dobitnie i szczegółowo, jak bardzo współczesny człowiek pogubił się w swoim myśleniu i działaniu. To lektura obowiązkowa dla rodziców i wychowawców.