Benedykt XVI

Uczniowie Pana. Katechezy o apostołach

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53157

Przyjęcie królestwa Bożego jest coraz częściej postrzegane z perspektywy indywidualistycznej. Benedykt XVI, przyglądając się początkom działalności Chrystusa, podkreślił, że Jego wolą było ustanowienie wspólnoty przymierza – zgromadzenie Ludu Bożego