o. Mateo Crawley-Boevey

Adoracja w rodzinie

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50991

O duchu wynagrodzenia, jakim powinno tchnąć Dzieło Adoracji Nocnej, najlepiej świadczą słowa twórcy Ruchu, wyrażone w jednej z jego Odezw: Nalegam, jak w poprzednich moich wezwaniach, na krucjatę Adoracji Nocnej w Ognisku Rodzinnym.