Hubert Wołącewicz

Święci naszej wolności. Modlitwy za przyczyną polskich świętych

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50561

Kult świętych i błogosławionych polega na wchodzeniu w modlitewną relację z nimi, a za ich pośrednictwem w relację z Panem Bogiem. Mamy prawo oczekiwać, że ci, których losy Opatrzność złączyła z polską ziemią, przez co stali się naszymi opiekunami, patronami i przewodnikami w wierze