Papież Franciszek

Posynodalna adhortacja apostolska Christus Vivit. Do młodych i całego Ludu Bożego

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51332

Najnowsza adhortacja papieża Franciszka jest skierowana przede wszystkim do ludzi młodych. Ojciec Święty z miłością przypomina w niej prawdy naszej wiary i zachęca do wzrastania w świętości i w trosce o własne powołanie.