Scott W. Hahn

List do Rzymian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55629

Mimo, że List św. Pawła do Rzymian jest dość krótki jak na standardy arcydzieł literackich, to wpłynął on istotnie na myśl i historię Zachodu. To dzieło o szczególnej wielkości, w którym ujawniają się w pełni wybitne zdolności Świętego Pawła jako pasterza, ewangelizatora i teologa.