kard. Stefan Wyszyński

Soli Deo. 100 myśli Prymasa Tysiąclecia

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53546

Nie ma czego bać się ludzi wtedy,
gdy się modlą, gdy wierzą i miłują.
Trzeba bać się ludzi wtedy,
gdy przestaną już wierzyć,
gdy przestaną się modlić
i gdy już nie będą miłować.