Abp Fulton J. Sheen

Wstęp do religii

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54675

Od tej książki wszystko się zaczęło. Od tej książki wszystko może się zacząć. Dzięki tej publikacji polski czytelnik poznał wybitnego amerykańskiego kaznodzieję XX wieku. Dzięki niej może nawrócić do Pana Boga siebie i tych, którym z Panem Bogiem nie po drodze