Sebastian Karczewski

Polowanie na Kardynała

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54003

„W niniejszej książce, na podstawie dokumentów i świadectw, podjąłem próbę rekonstrukcji „polowania” na kardynała George’a Pella, które było częścią większej operacji, obliczonej na „demontaż” Kościoła katolickiego