Wunibald Müller

Jak uwolnić się od lęku

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52296

Odczuwanie lęku jest częścią naszej ludzkiej natury. Jeżeli potraktujemy go jako wyzwanie, może nadać życiu emocjonalnemu twórczą dynamikę i przyczynić się do naszego rozwoju.