Ks. Wojciech Węgrzyniak

Pokuta i przebaczenie. Księga Joela (CD -MP3 – audiobook)

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53151

Wielki Post rozpoczyna się od czytania z Księgi Joela: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament” (Jl 2, 12). Celem sesji biblijnej jest lektura Księgi Joela, tak by uchwycić zasadnicze elementy grzechu, pokuty, przebaczenia i nawrócenia