Kalendarz Miłosierdzia Bożego 2022 ścienny

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55538

Praktyczny kalendarz ścienny na rok 2022 z wizerunkami Jezusa, wzbogacony cytatami z książki Tomasza à Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. Kalendarz uwzględnia okresy roku liturgicznego.