Benedykt XVI

Wiara w Piśmie i Tradycji. Tom 9 cz. 1 i 2. Opera omnia

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49519

W swoich tekstach kard. Joseph Ratzinger zawsze podkreślał prymat tego, co niewidzialne nad tym, co widzialne. Jednakże Chrystus uzdalnia nas właśnie do widzenia, czego figurą, ale i rzeczywistością jest choćby Jego spotkanie z Bartymeuszem. Przysłuchując się ich rozmowie, możemy się dowiedzieć, że to właśnie wiara uzdrawia i uzdalnia do tego, aby widzieć.