o. Tadeusz Hajduk SJ

W szkole Jezusa. Uczcie się ode mnie modlitwy (CD-MP3 audiobook)

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55885

Jezus zaprasza: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,29). Jest to zaproszenie, byśmy się wszystkiego od Niego uczyli. A jako że jest On nauczycielem cichym i pokornym, ułatwia nam to naukę, bo nie lękamy się Jego oceny.